González, J. (1990). Sociometria per ordinador: El test sociomčtric. Conselleria de Cultura, Educació i Cičncia. Generalitat Valenciana.