Redondo, S., Pérez, E., Agudo, F., Roca, M. & Azpiazu, M. (1990). Programes de Rehabilitació a les presons. Barcelona: Generaliat de Catalunya, Departamento de Justicia.